بایگانی برچسب: آموزش زبان انگلیسی در منزل

سِرپرایز :) یادگیری آسون و ماندگار لغت انگلیسی stretch out

سِرپرایز 🙂 یادگیری آسون و ماندگار لغت انگلیسی stretch out سِرپرایز با لغت ها 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی stretch out ( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 فقط در عرض یکی دو دقیقه 🙂 […]

سِرپرایز :) یادگیری آسون و ماندگار لغت انگلیسی unique

یادگیری زبان انگلیسی

سِرپرایز با لغت ها 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی unique ( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 فقط در عرض یکی دو دقیقه 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی unique در کمتر […]

سِرپرایز :) یادگیری آسون و ماندگار لغت انگلیسی scream

یادگیری زبان انگلیسی

سِرپرایز با لغت ها 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی scream ( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 فقط در عرض یکی دو دقیقه 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی scream در کمتر […]

سِرپرایز با لغت ها :) یادگیری آسون و ماندگار لغت انگلیسی inhabit

یادگیری زبان انگلیسی

سِرپرایز با لغت ها 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی inhabit ( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 فقط در عرض یکی دو دقیقه 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی inhabit در کمتر […]

سِرپرایز با لغت ها :) یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی frigid

یادگیری زبان انگلیسی

سِرپرایز با لغت ها 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی frigid ( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 فقط در عرض یکی دو دقیقه 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی frigid در کمتر […]

یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی harsh

یادگیری زبان انگلیسی

( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 یادگیری اصولی ، آسون ، سریع و ماندگار ِ لغت انگلیسی harsh ، با ویدیوی ذیل : از یادگیری سریع ، آسون و همیشگی لغت های ضروری ، پرتکرار و پرکاربرد زبان […]

چرا یادگیری یه لغت ناآشنا ، از یادگیری دروس تخصصی هم سخت تره ؟!

لغت های انگلیسی را اصولی یاد بگیریم

حالا چاره چیه ؟

آیا هر لغتی ، ارزش وقت صَرف کردن برای یادگیری رو داره ؟!

خُب بنابراین برای اینکه ما نه از این ور بوم بیاُفتیم و نه از اون ور بوم ! …

حواسمون باشه ، گاهی فقط به حمل کننده‌یِ اطلاعات ! تبدیل نشیم !

آیا اطلاعاتی که فقط حَمل‌شون میکنیم و اونها رو یاد نمیگیریم ! فرقی در حال و روز ما ایجاد میکنه ؟!

میدونی چرا ” جدول ضرب ” یاد گرفتی ؟

تا حالا ، به دلیلش ، فکر کرده بودی ؟!