بایگانی برچسب: آموزش زبان انگلیسی

قدرتمند ترین سلاح برای موفقیت و پیروزیِ انسانِ امروز

قدرتمند ترین سلاح برای موفقیت و پیروزیِ انسانِ امروز دنیای امروز ، دنیای ارتباطاته در دنیای امروزِ ارتباطات ، توانایی برقرار کردن ارتباط موثر تر و قوی تر ، بیش از هر توانایی دیگه ای ، ما رو به درآمد بیشتر ، رفاه بیشتر ، طبقه و جایگاه اجتماعی بالاتر و در نتیجه روحیه و […]

وبسایت اول لغت چه کمکی به شما می کنه و چه خدمتی به شما ارائه می کنه ؟

با کمک وبسایت ” اول لغت ” ، اساسی ترین مشکل زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی ، به آسونی حل میشه

۳۱ دلیل حیاتی که مشخص می کنن یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز ارتباطات ، از نون شب هم واجب تره

اون لحظه چه حسی نسبت به خودمون داریم؟!