بایگانی برچسب: اول لغت بدون لغت ! هرگز …

سِرپرایز :) یادگیری آسون و ماندگار لغت انگلیسی stretch out

سِرپرایز 🙂 یادگیری آسون و ماندگار لغت انگلیسی stretch out سِرپرایز با لغت ها 🙂 یادگیری آسون ، اصولی و ماندگار لغت انگلیسی stretch out ( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 فقط در عرض یکی دو دقیقه 🙂 […]

آیا هر لغتی ، ارزش وقت صَرف کردن برای یادگیری رو داره ؟!

خُب بنابراین برای اینکه ما نه از این ور بوم بیاُفتیم و نه از اون ور بوم ! …

حواسمون باشه ، گاهی فقط به حمل کننده‌یِ اطلاعات ! تبدیل نشیم !

آیا اطلاعاتی که فقط حَمل‌شون میکنیم و اونها رو یاد نمیگیریم ! فرقی در حال و روز ما ایجاد میکنه ؟!

میدونی چرا ” جدول ضرب ” یاد گرفتی ؟

تا حالا ، به دلیلش ، فکر کرده بودی ؟!

نکته‌یِ جالبی در مورد ” نخ تسبیح “

یکی از دلایل جالب این موضوع ، این هست که :

یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی encomium در کمتر از یک دقیقه

( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها 🙂 فقط در عرض یک دقیقه 🙂 یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی encomium در کمتر از یک دقیقه ، با ویدیوی ذیل : از یادگیری سریع ، آسون و همیشگی لغت های […]

سِرپرایز با لغت ها :) فقط در عرض یک دقیقه :) clandestine

یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی clandestine در کمتر از یک دقیقه ( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید )            سِرپرایز با لغت ها فقط در عرض یک دقیقه یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی clandestine در کمتر از یک دقیقه ، با […]

سِرپرایز با لغت ها :) فقط در عرض یک دقیقه :) boldness

( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها فقط در عرض یک دقیقه یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی  boldness در کمتر از یک دقیقه ، با ویدیوی ذیل : از یادگیری سریع ، آسون و همیشگی لغت های ضروری ، […]

سِرپرایز با لغت ها :) فقط در عرض یک دقیقه :) bizarre

( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها فقط در عرض یک دقیقه یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی  bizarre در کمتر از یک دقیقه ، با ویدیوی ذیل : از یادگیری سریع ، آسون و همیشگی لغت های ضروری ، […]

سِرپرایز با لغت ها :) فقط در عرض یک دقیقه :) audible

( از مرورگر گوگل کروم ؛ برای تماشای این ویدیو و نیز برای دانلود ها استفاده کنید ) سِرپرایز با لغت ها فقط در عرض یک دقیقه یادگیری آسون و لذتبخش لغت انگلیسی  audible در کمتر از یک دقیقه ، با ویدیوی ذیل : از یادگیری سریع ، آسون و همیشگی لغت های ضروری ، […]