شماره تماس :

۰۹۳۳۱۱۱۷۵۲۰

 

سایر راههای ارتباطی :

لطفاً فرم ذیل ، موجود در این صفحه رو پُر بفرمایید

و

برای مشاهده پاسخ وبسایت ” اول لغت ” به پیامتون ، طی ایمیل ،

علاوه بر چک کردن پوشه‌یِ inbox  ،

حتماً پوشه‌یِ spam رو هم چک کنید و پاسخِ وبسایت ” اول لغت ” رو از پوشه spam

به پوشه inbox منتقل کنید ، چون

ایمیل های موجود در پوشه spam ،

به صورت خودکار ، بعد از گذشت ۳۰ روز ، پاک میشن .

شماره پیامک :
۵۰۰۰۴۰۰۰۱۲۲۲۲۲